Dona kërkon të flejë dhe e shtrirë me Musën e shqetëson ndriçimi brenda shtëpisë.

Zgjidhjen ajo e kërkon tek partneri i saj.

“A bën gjithçka për mua?”, e pyet ajo Musën.

“Ëhë”, përgjigjet ai.

“Fiki pak dritat”, i thotë ajo.