Musa dhe Ambra janë dënuar nga çifti lider sepse Musa nuk ka larë enët në kohën e duhur dhe Ambra nuk ka larë dyshemenë.

Ambra nuk e pranon sepse thotë që personi përgjegjës për fshirjen nuk e ka bërë dhe ajo nuk ku=ishte si ta lante. “Pse nuk shkon të kapësh atë që kishte për të fshirë?!”, u thotë ajo.

Ndërkohë që edhe Musa nuk është dakord me dënimin sepse ai thotë që i ka larë Dona në vend të tij dhe këtu punët janë ndryshuar duke rënë dakord banorët me njëri-tjetrin.