Marjusi dhe Enida ndoqën bisedën e Elsamedit, Danjelit dhe Olsit dhe pai ata u futën brenda çifti qëndroi ende në oborr duke bërë thashetheme.

Marjusi thotë se Ambra nuk flet fare dhe e krahason atë me Vivin, tshmë të larguar nga shtëpia së bashku me Kein. “Ambra nuk flet fare. Nuk po dëgjohet fare në shtëpi. Këta janë si Kei me Vivin, Elsamedi është aktiv, ndërsa Ambra nuk flet fare”, thotë Marjusi.

Ndërkohë, Enida thotë se Elsamedi ka ardhur me ide të qarta nga jashtë dhe ka nisur sulmin ndaj Danjelit.