Nga gjashtë çiftet e mbetura, 4 prej tyre do të shkojnë në nominim, Olsi-Fiorentina, Armela-Damiano, Lupçe-Katerina dhe Xheni-Benardi

Kështu:
Lupçe dhe Katerina nominuan Olsin me Fiorentinën dhe Xhenin me Benardin.
Danjeli me Fotininë votuan Musanë me Donën dhe Olsin me Fiorentinën.
Xheni dhe Benardi nominuan Armelën me Damianon dhe Lupçe me Katerinën.
Damiano dhe Armela nominuan Xhenin me Benardin dhe Olsin me Fiorentinën.
Dona me Musën nominuan Armelën me Damianon dhe Fotininë me Danjelin.
Olsi dhe Fiorentina nominuan Damianon me Armelën dhe Lupçe me Katerinën.

Votoni çiftin që doni të largoni nga shtëpia në numrat: 56666 nga Shqipëria dhe 55099 nga Kosova!