Fiorentina duket më e qetë dhe flet me Elsamedin për Olsin që fjeti mes dy vajzave, Ambrës dhe Donës.

“Mos akuzo vetëm Olsin, pasi ata mund t’i kenë bërë muhabetet. Ishte Dona ajo që e thërriti gjatë gjithë kohës që të flinin. Olsi nuk duhet të ishte shtrirë në mes atyre. Ai duhet t’i kishte thënë që nuk mund të shtrihej me to”, thotë Fiorentina.

“Edhe do të sihte shumë mirë nëse nuk do të ishte shtrirë në mes tyre. Do të ishte shumë më i re4spektuar”, thotë Elsamedi.