Pas debateve që ndodhën ditën e sotme, Fiorentina tashmë i ka idetë e qartë për lojën në vazhdim.

“Olsi e di vetë si sillet, ndërsa me mua Lupçe dhe Kei i prenë relatat. Që nga ky moment unë i them të ikin dhe të mos diskutojnë më me mua”, thotë Fioretnina.

Edhe Ervini i jep një mendim: “Mbaj normat e sjelljes që janë të detyrueshme për lojën, mos e vrit mendjen”.