Ambra dhe Elsamedi nuk janë sqaruar ende në lidhje me sjelljen e tyre brenda shtëpisë dhe sa herë që përpiqen ta bëjnë këtë, gjërat ndërlikohen akoma më shumë.

Për të shmangur këto situata në të ardhmen, Elsamedi duket se dorëzohet përballë Ambras.

“Mirë, bëj si të duash, si të ta ndjejë ty. Mos e diskutojmë më këtë muhabet”, i thotë ai.

Ambra bie dakort.

“Në rregull, s’e diskutojmë më”, i thotë ajo.