Dona dhe Musa sqarohen pse po i qëndrojnë ftohtë njëri-tjetrit.

Dona i thotë se e gjitha ka të bëjë me respektin, se kur ai nuk qëndron me të, por me vajza të tjera do të thotë, sipas saj se nuk e respekton.

Musa nuk e pranon aspak këtë mendim të Donës. “Kjo nuk është e vërtetë”, thotë ai. Për të, ishte Dona ajo që ka qëndruar gjithë ditën me Damianon.