Në shtëpinë e vajzave, Dona e Kleodiana janë të pandashme, ato ndihmojnë njëra-tjetrën në çdo gjë brenda shtëpisë.

Ato formojnë edhe një zemër, me fjalën “kam”, pranë xhamit që i ndan nga shtëpia e djemve.

Por kë e kanë këtë dedikim, edhe pse ato nuk e shprehin mendja shkon tek Musa, me të cilin Dona duket se është shumë e afërt.