Mbrëmjen e sotme, “Vëllai i Madh” kanë vendosur që nominimet do të bëhen të hapura, në sy jo vetëm të publikut, por edhe të banorëve të tjerë.

Nga nomimini shpëtoi Danjeli me Fotini si çifti më i preferuar për këtë javë.

Në nominim këtë javë shkojnë:
Olsi-Fiorentina dhe Lupçe-Katerina automatikisht për thyerje rregullash
Marjus-Enida dhe Gastare-Adnand pas nominimeve të dhëna nga banorët e tjerë.

Nominimet e dhëna nga banorët:
Danjel-Fotini nominojnë Musa-Dona dhe Elsamed- Ambra
Lupçe-Katerina nominojnë Gastare-Adnand dhe Marjus-Enida
Olsi-Fiorentina nominojnë Marjus-Enida dhe Elsamed- Ambra
Musa-Dona nominojnë Gastare-Adnand dhe Donald-Elisona
Gastare-Adnand nominojnë Donald-Elisona dhe Marjus-Enida
Marjus-Enida nominojnë Gastare-Adnand dhe Elsamed- Ambra
Elsamed- Ambra nominojnë Gastare-Adnand dhe Marjus-Enida
Donald-Elisona nominojnë Gastare-Adnand dhe Marjus-Enida